Pulkkilan Erä ry

Pulkkilan Erä ry on vuonna 1959 perustettu metsästysseura, jonka päätoimintaan kuuluvat riistanhoito, maanvuokraus, ampuma- ja nuorisotoiminta. Metsästysseura toimii Siikalatvan kunnassa Launolan, Pulkkilan ja Vornan kylien alueella. Metsästyspinta-ala on kohtalaisen suuri n. 40000 hehtaaria. Jäseniä rekisterissä on lähes 500.

Riistanhoito on yksi metsästysseuran tärkeimmistä tehtävistä. Hirviseurueilla on useita riistapeltoja ja nuolukiviä levitetään vuosittain n. 120 kappaletta. Pienpetoja pyydetään ahkerasti koko seuran alueelta. Kettu-, minkki-, supi- ja näätäsaaliit ovat olleet viime vuosina runsaita.

Maiden uudelleen vuokraukseen keskitytään kevättalven aikana ja vanhentuvat sopimukset uusitaan, jotta metsästysalueet säilyvät entisenlaisina.